تست هيدرو استاتيك

تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ..

تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ..

یک‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۰۵۸ بازدید

تست هيدرو استاتيك

تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ...تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ...تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ...تست هيدرو استاتيك شيرها، بعنوان يكي از خدمات ارزنده شركت به مشتريان محترم عرضه مي­گردد. كارگاه شركت كيميا سازان پرگاس داراي امكانات مناسب براي تستهاي فشاري تعريف شده بر اساس استانداردهاي بين المللي براي انواع شيرآلات صنعتي را دارا مي­باشد. بسته به نياز مشتريان، تست شيرها با تعيين وقت قبلي مي­تواند در حضور بازرسين آنها، كارفرمايان و يا بازرسين شخص ثالث صورت پذيرد. همچنين امكان تست بدون حضور نمايندگان نيز ...

دیدگاه خود را بیان کنید