اخذ تاییدیه و قرارگیری شرکت کیمیاسازان پرگاس همزمان در 2 بخش سازندگان وتامین کنندگان فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت AVL

مفتخریم به اطلاع مشتریان گرانقدر برسانیم پس از ارزیابی های به عمل آمده شرکت کیمیاسازان پرگاس موفق به اخذ تاییدیه و قرارگیری همزمان در 2 لیست تامین کنندگان وسازندگان فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) گردید.امید است باتلاشهای روزافزون سرمایه های شرکت و همیاری شما مشتریان گرامی بتوانیم بیش از پیش در جهت شکوفایی پروژه های میهن عزیزمان گام برداریم.

مفتخریم به اطلاع مشتریان گرانقدر برسانیم پس از ارزیابی های به عمل آمده شرکت کیمیاسازان پرگاس موفق به اخذ تاییدیه و قرارگیری همزمان در 2 لیست تامین کنندگان وسازندگان فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) گردید.امید است باتلاشهای روزافزون سرمایه های شرکت و همیاری شما مشتریان گرامی بتوانیم بیش از پیش در جهت شکوفایی پروژه های میهن عزیزمان گام برداریم.

یک‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۳۷۱ بازدید

اخذ تاییدیه و قرارگیری شرکت کیمیاسازان پرگاس همزمان در 2 بخش سازندگان وتامین کنندگان فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت AVL

مفتخریم به اطلاع مشتریان گرانقدر برسانیم پس از ارزیابی های به عمل آمده شرکت کیمیاسازان پرگاس موفق به اخذ تاییدیه و قرارگیری همزمان در 2 لیست تامین کنندگان و سازندگان فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) گردید. امید است با تلاشهای روزافزون سرمایه های شرکت و همیاری شما مشتریان گرامی بتوانیم بیش از پیش در جهت شکوفایی پروژه های میهن عزیزمان گام برداریم.

دیدگاه خود را بیان کنید