سطح آببندي فلنجهاي RAISED FACE

يكي از نقاط خطر آفرين در PIPING، محل اتصال فلنجها به يكديگر مي‌باشد. ماشينكاري صحيح سطوح فلنجها نه تنها باعث راحتي آببندي و عمر طولاني گسكت مي‌گردد، بلكه به جلوگيري از خورده شدن سطوح فلنج و كاركرد طولاني مدت ‌آنها كمك مي‌كند.

يكي از نقاط خطر آفرين در PIPING، محل اتصال فلنجها به يكديگر مي‌باشد. ماشينكاري صحيح سطوح فلنجها نه تنها باعث راحتي آببندي و عمر طولاني گسكت مي‌گردد، بلكه به جلوگيري از خورده شدن سطوح فلنج و كاركرد طولاني مدت ‌آنها كمك مي‌كند.

یک‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۳۸۸ بازدید

سطح آببندي فلنجهاي RAISED FACE

سطح آببندي فلنجهاي Raised Face:

از قطعات بسيار پر مصرف در صنايع نفت و گاز، فلنجها هستند. فلنجها نه تنها بصورت مجزا، بلكه بصورت قسمتي از ادوات مورد مصرف در اين صنايع مانند شيرها، ادوات و اتصالات فلنجي و ... نيز ديده مي‌شوند. فلنجها بسته به شرايط مصرف در انواع گوناگوني ساخته مي‌شوند كه اين تنوع معمولا در نحوه اتصال آنها به لوله و يا سطح تماس آنها با فلنج كناري به واسطه گسكت است. سطح تماس فلنجها به يكديگر، سطح آببندي فلنج ناميده مي‌شود. فلنجهاي داراي سطح رايس فيس (Raised Face) يكي از پركاربردترين فلنجها مي‌باشند و در اين چند سطر در مورد كيفيت سطح آنها اشاره خواهد شد.

بر اساس استانداردهاي مربوطه، سطح تماس نهايي در قسمت آببندي فلنجها و اتصالات فلنجي بر اساس بازرسي چشمي با يكديگر مقايسه مي‌شوند، نه با ابزارهاي داراي قلمهاي ردياب يا پروب (Stylus Tracer) و يا داراي اندازه گيرهاي الكترونيكي (لطفا به استاندارد ASME/ANSI B46.1 مراجعه فرموده و جدول J-1 را ملاحظه نماييد).
انواع سطوح تمام شده مورد نياز در ذيل آورده شده‌اند. در صورتيكه سطوحي با كيفيت سطح خارج از موارد ذيل مد نظر باشد، بر پايه موافقت خريدار و توليد كننده صورت مي‌پذيرد.
سطح فلنجهاي رايس فيس:
سطوح آببندي فلنجها جدا از اينكه هم مركز (concentric) و يا مارپيچي (spiral) باشند، بايد تعداد 24 تا 40 دنده در اينچ داشته باشند. شعاع نوك ابزار ماشينكاري مورد استفاده، بايد بيشتر از 0.06 اينچ باشد. زبري سطح (roughness) حاصل از ماشينكاري در حدود 500µin (12.5µm) مي‌باشد. سطوح آببندي همانگونه كه در شكل نيز مشاهده مي‌شود، به شرح ذيل نامگذاري مي‌شوند.
(STOCK FINISH): بطور وسيعي براي اكثر سطح آببندي فلنجها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مخصوصا به خاطر اينكه براي سرويسهاي داراي شرايط معمولي مناسب است. قرار گرفتن سطح نرم گسكت در فضاي بين شيارها باعث ايجاد آببندي و اصطكاك بين دو فلنج مي‌شود. اين سطح از يك شيار مارپيچي پيوسته تشكيل شده است. فلنجهاي 12 اينچ و پايين تر با ابزار تراش داراي شعاع نوك 16/1 اينچ و گام (فاصله شيارها) 32/1 اينچ ماشينكاري مي‌شوند. براي سايزهاي 14 اينچ و بالاتر سطح با ابزار تراش داراي شعاع نوك 8/1 اينچ و گام 64/3 ماشينكاري مي‌گردند.
(SPIRAL SERRATED OF PHONOGRAPHIC): ترجمه فارسي اين سطح به «سطح دندانه دار مارپيچ صفحه گرامافوني» به لحاظ شباهت ساختاري به صفحه گرامافون تشبيه مي‌شود. اين سطح با استفاده از ابزار تراش داراي نوك V شكل با زاويه نوك 90 درجه (به تفاوت ابزار بكار برده شده براي شيار با مورد قبلي دقت فرماييد)، كه شيارهاي هم مركزي را به عمق 64/1 و گام 32/1 اينچ ماشينكاري كند، ايجاد مي‌گردد. در صورتيكه شيارها بصورت دايره‌هاي هم مركز ماشينكاري شوند، به آنها CONCENTRIC SERRATED مي‌گويند.

(SMOOTH FINISH): اين سطح مي‌تواند با انواع ابزارهاي ماشينكاري با سرعت و نرخ پيشروي هاي متفاوت انجام شود، بنحوي كه رد مشخصي از ابزار بر روي سطح با چشم غير مسلح ديده نشود. اين سطح معمولا براي گسكتهاي داراي سطح فلزي مانند DOUBLE JACKETED، FLAT STEEL و يا CORRUGATED METAL مناسب است. در اتصالات و شيرهاي CRYOGENIC نيز از اين سطوح استفاده مي‌شود.

تهيه و گردآوري: ابراهيم وحدت‌نيا

92/06/04

دیدگاه خود را بیان کنید