ضرورت تست شيرهاي صنعتي قبل از نصب و استفاده

شيرها ادوات و تجهيزات بسيار مهم در صنعت پايپينگ (Piping) مي‌باشند و نقش مهمي را در خطوط انتقال و واحدهاي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي و ديگر صنايع ايفا مي‌نمايند. اطمينان از عملكرد صحيح شيرها تاثير زيادي در ايمني و جلوگيري در اتلاف انرژي و منابع كشور دارد.

شيرها ادوات و تجهيزات بسيار مهم در صنعت پايپينگ (Piping) مي‌باشند و نقش مهمي را در خطوط انتقال و واحدهاي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي و ديگر صنايع ايفا مي‌نمايند. اطمينان از عملكرد صحيح شيرها تاثير زيادي در ايمني و جلوگيري در اتلاف انرژي و منابع كشور دارد.

یک‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۳۲۰۰ بازدید

ضرورت تست شيرهاي صنعتي قبل از نصب و استفاده

ضرورت تست شيرهاي صنعتي قبل از نصب
- چرا شيرها را بايد مورد تست و آزمون هاي مختلف قرار داد؟
شيرها، ادوات مكانيكي هستند كه براي هدايت، قطع، وصل، مخلوط نمودن و يا تنظيم فشار موادي كه از آنها مي‌گذرد، استفاده مي‌شوند. لذا به جهت اطمينان از انجام وظيفه آنها، مي‌بايست شيرها قبل از استفاده تستهاي هيدرواستاتيك را با موفقيت بگذرانند.

- مگر شيرها در كارخانه سازنده تست نمي‌شوند،‌ پس چرا هنگام خريد از بازرگانان يا بازار مجددا بايد تست شوند؟
شيرها به علل زيادي پس از خارج شدن از كارخانه سازنده مي‌توانند به نشتي بيفتند كه ازجمله مي‌توان حمل و انبارش ناصحيح را نام برد. همچنين بعلت افزايش حاشيه سود بيشتر برخي بازرگانان شيرها را از توليد كنندگان بدون صلاحيت كه غالبا چيني مي‌باشند، تهيه مي‌كنند كه بنظر مي‌رسد در كارخانه سازنده نيز تست نشده‌اند.

- ميزان فشار و مدت زمان تست چقدر است؟
فشار و مدت زمان و شرايط تست را استانداردهاي بين المللي توليد و يا بازرسي شيرها - كه مهمترين آنها API مي‌باشد - مشخص مي‌نمايند.
- در صورتيكه شيرها تست نشوند چه مشكلي خواهند داشت؟
هيچ معياري براي عملكرد شيرها كه همانا آببندي آنها است، وجود ندارد. پس امكان دارد شير مورد استفاده، عملكرد صحيحي نداشته باشد‌ (آببندي ننمايد و يا نشتي خارجي داشته باشد كه در هر صورت آن شير را معيوب مي‌ناميم). در اينصورت امكان ايجاد خطرات جاني و مالي براي هموطنان و سرمايه‌هاي ملي كشور، در اثر نشتي شيرها بوجود مي‌آيد.
- شيرها در صورت معيوب بودن چه خطرات جاني به همراه دارند؟
نشت مواد آلوده كننده به محيط زيست و امكان انفجار در سايتهاي نفتي و گازي كه ممكن است بعلت نقص شير اتفاق افتند، مي‌توانند حوادث ناگوار جاني را به دنبال داشته باشند.
- خسارتهاي مالي ناشي از شيرهاي معيوب به چه نحوي است؟
در بهترين حالت و طراحي صحيح يك واحد،‌ در صورت نشتي شيرها حجم بسيار زيادي از نفت و گاز و فراورده‌هاي آنها بصورت مواد غير قابل كنترل به سمت مشعلهاي واحدهاي نفتي و گازي شده و سوزانيده مي‌شوند كه باعث هدر رفتن منابع ملي كشور و آلودگي هوا مي‌گردند. همچنين در خطوط لوله زير زميني مواد نفتي وارد خاك شده كه علاوه بر هدر رفتن مواد نفتي، بايد هزينه‌هاي زيادي جهت پاكسازي آنها در نظر گرفت. هم اكنون خسارتهاي بسيار زيادي از اين طريق به سرمايه‌هاي كشور تحميل مي‌شود كه در اين خصوص جا دارد تمهيدات ويژه‌اي در نظر گرفته شود.
- براي جلوگيري از مخاطرات فوق الذكر راه چاره در چيست؟
انجام تستهاي هيدرواستاتيك طبق استانداردهاي بين المللي قبل از خريد و استفاده شيرها مي‌تواند تا حدود زيادي از وضعيت كيفي و عملكرد شير ما را مطلع ساخته و واحدهاي مربوط به صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي را از عواقب ناشي از عدم عملكرد صحيح شيرها مصون دارد.
شركت كيميا سازان پرگاس با ارائه دهنده خدمات تست هيدرو استاتيك (با ارائه گواهينامه تست)، تعمير و خدمات جانبي شيرهاي صنعتي ياريگر آن دسته از شركتهايي است كه دوستدار كشور، هموطنان و محيط زيست مي‌باشند. براي اطلاع بيشتر به وب سايت شركت مراجعه فرماييد.
نوشته شده توسط: ابراهيم وحدت‌نيا
1392/04/12
دیدگاه خود را بیان کنید